Lifvs information


Information med anledning av Corona-viruset

Vi vet att våra butiker uppskattas i tider då vi behöver hjälpas åt för att undvika smittspridning. Här följer lite kortfattad info om vidtagna åtgärder och rutiner:
• Vardagar kl. 10.00-12.00 är vi en åt gången i butiken, så att äldre eller riskgrupper kan känna sig trygga med att handla
• Övriga tider, visa hänsyn till den som redan är i butiken. Vänta utanför tills de är klara om de önskar det.
• Lifvs har noggranna rutiner kring hygien, städning och regelbunden desinfektion av handtag och andra ytor i butiken
• Lifvs personal har alltid handskar vid hantering av varor
• Personal med sjukdomssymptom jobbar inte i butiker och befattar sig inte med våra varor