Ledigt

En sökning visar att det finns ett par lediga hyreslägheter tillgängliga i Svartå.
Stationsvägen
På Bruksgatan