Leaderprojekt 2014-2020

En ny programperiod för leaderprojekt är nu klart och pengar finns att söka från början av 2016.

Stöd kan ges till projekt som:
Stärker entreprenörskap och företagsamhet
Bevarar, nyttjar och/eller utvecklar områdets natur- och kulturarv
Utvecklar innovativa, lokalt anpassade lösningar för service,
boende och infrastruktur
Främjar områdets attraktivitet och en god livskvalitet
Position för unga, jämställdhet och integration
Bra LEADER-projekt:
Lokalt initiativt och lokal förankring
Nytta för många och öppet för alla intresserade
Något nytt som leder till en bestående utveckling för bygden

Mer information om hur du ansöker och kontaktinformation  hittar du på hemsidan för Mellansjölandet Leader