Landshövdingen besöker Svartå

Som avslutning på projektet "Karlskoga Degerfors - en fiskedestination" invigdes fiskeramperna i Storbjörken av länets landshövding Maria Larsson.
Ramperna skapar tillgänglighet där fiskeintresserade med nedsatta rörelseförmåga kan ta del av Storbjörkens fiske, företrädare för DHR som medverkat  i utformningen av ramperna var mycket positiva till slutresultatet.

Projektet är nu avslutat men utvecklingsarbetet för fisket i Karlskoga/Degerfors fortsätter med hjälp bl.a. av de aktiva fiskevårdsföreningarna i området.

Torbjörn Carlsson från Storbjörkens-Ölens fiskevårdsförening hälsar välkommen till Storbjörken och berättar om satsningarna föreningen har gjort de senaste åren för att locka fler turister och fiskare till Storbjörken, där inplanteringen av gös, gullspångsöring, gullspångslax och röding tillsammans med kvalitetsinriktat och hållbart sportfiske gör att intresset ökat år efter år.