Lösning för affären

Affärslokalen har fått en hyresgäst, 3 års kontrakt skrivet på lokalen vilket gör att affären inom kort kommer att öppna.
Lösningen har goda förutsättning att fungera då de som kommer att driva butiken har fler butiker och klara inköpskanaler och det kan innebära att Svartå får nya invånare.
Tack till alla som gjort affären möjlig speciellt tack till Jimmy Karlsson
Nu är upp till Svartåborna att visa att vi ska ha en butik genom att regelbundet handla.
Mer info senare.