Lördag 1 mars sista dagen

En påminelse, ansökningar från föreningarna gällande marknadsföringspengarna är 1 mars.