Låneböcker

Nu finns ett antal låneböcker från biblioteket i Degerfors på besök i Svartå. Vilka böcker det är hittar du under fliken Om Svartå/Bibliotek/Låneböcker från Degerfors
Biblioteket i Smedstugan är öppet
Måndagar 14-18
Tisdagar    14-18
Torsdagar  14-16