Lämna ditt skräp kl 8-20

Den tillfälliga återvinningscentralen är uppställd vid Folkets hus
Öppet 8-20 mån-tis