Kungabesök från förr bild 136 & 137

Kungabesök, Eriksgata
Med i bilden Linda Låångh, Rosita Bergström, Bertil Gröning, Rut Eriksson Brotorp, Göran Wikström, Anne Karlsson (Nykvist,) Severin Hjerpe, Elin Karlsson Medskog, Anna Forsberg f. Stenström, Gunnar Nilsson, Margit Karlsson, Sture Gustavsson, Karl Lindström, Ture Lund, Karin Littorin f. Moström, Märta Larsson, Ellen Björn, Anns-Beth Gustavsson f. Anstensen
Bildinformation Fototid 1953. källa Bygdeband

Kungabesök 1953. Gruppering från vänster Svartå Rödakors Krets, Svartå Hemvärnskår och Svartå Lottakår.
Bildinformation Fototid  1953.  Källa Bygdeband