Kraftstationen

Efter en tid av stillestånd har kraftstationen dragit igång och producerar el från vattnet i Storbjörken.