Korset på plats.

Nu finns det åter ett kors vid Hjärtas håla, stort tack till alla som gjorde det möjligt.
Vill du läsa mer om platsen finns denna skrift.

Enligt traditionen
Korset kunde inte återfinnas vid inventeringen 1986. Enligt lokalbefolkningen fanns dock korset "för några år sen". Med jämna mellanrum eller när så behövs brukar man resa ett nytt.

Knekten Hjärtas hustru (enl Gusten Jansson i Västanbäck)drunknade här då hon skulle gå vägen fram. Enl Gustav Larsson i Skogskärr hade hon bett om nattlogi på ett ställe men blivit nekad, och sedan hände olyckan.