Kommunstyrelsens ordförande har ordet.

father-with-newspaper-and-familyjpg
En länk till Degerfors.se och nyheten
Kommunstyrelsens ordförande har ordet - maj 2022