Kommunfullmäktigemötet Svartå

Som en del noterat i tidningarna så håller kommunfullmäktige sitt möte på måndag kl 18.30 i Svartå Folkets Hus. Mötet inleds med en frågestund så ta chansen och lägg fram dina frågor.