Kommunfullmäktige radiosänds

Idag den 19 december, kommer kommunfullmäktiges sammanträde att sändas på Cityradion  kl. 17:30  Läs mer på kommunens hemsida här
Länk till CityRadion