Kommunens nya felanmälan

Anmäl fel, brist eller risk
Här kan du anmäla fel, brister och risker på gator, cykelvägar, parkytor, lekplatser, skolgårdar, badplatser och belysning.
Du kan också anmäla missfärgat vatten, vattenläckor, och problem med vattenmätare samt renhållning.
Din anmälan går till serviceförvaltningen som hanterar den.  Verktygslådan finns längre ner på hemsidan som en länk till kommunens formulär.