Kommunens möte med utvecklingsgrupperna i Svartå och Åtorp

Minnesanteckningar från mötet finns nu här i en pdf