Kommunens dike fixat

Diket som blev efter kommunens arbete med belysningsslingan vid återvinningsstationen har under dagen åtgärdats av ideella krafter.
/Utvecklingsgruppen