Kolugnar i Svartå.

En bild från 1945 på kolugnarna vid Svartå hytta som användes för att framställa träkol.