Klippt vid järnvägen

På begäran från Utvecklingsgruppen har trafikverkets entreprenör slagit gräs och sly på ytan mellan Bergslagsvägen och järnvägen, i höjd med Sjötullen.
Snyggt och fint till midsommar.