Klippt & röjning pågår

Det rapporteras att gångarna i GamlaParken har åter blivit klippta och leden runt lillbjörken håller på att röjas.