Kassabok 1933

Ett nytt utdrag från år 1933, denna gång från kassabokens första månad "augusti 1933"
Om jag läser rätt så kostade böckerna på bilden 90 öre.
Till sidan