Karelska Näset

Mer lokalhistoria från hyttområdet på skylten om Karelska Näset.