Kanotleden

Nya fina skyltat för kanotleden har kommit upp.