Kallelse till Svartå IFs årsmöte

I morgon söndag kl 11.00 är alla medlemmar välkomna till klubbstugan, nya ledamöter ska väljas och fika ska intagas. Kom och ta ställning bl.a. om nyheten för Svartåloppet 2017.