Kallelse till årsmötet 11/2

En kallelse till kommande årsmöte finns här