Kallelse till årsmöte i SIF

denna sida hittar du kallelse, dagordning & förslaget på föreningens nya stadgar.