Kallaste natten på länge.

En karta med temperaturen kl 9:00 i närområdet.
-21.4° uppmättes i gryningen för Svartå.