Kalendern

Kalendern flyttar till 1a sidan så minskar behovet av blänkare för arrangemangen.
För att komma med i kalendern så mailar du mig, notera att rutan med "fasta tider"
är borta då det kanske inte var så fasta tider i verkligheten.