Kör vilse och ....

En betraktelse från en bilist.