Julgran på plats

Sista finjusteringarna med ljusslingan inför mörkret.