Järnvägsnotis från 1866

Svartåstation tas i bruk för allmän trafik.