Järnvägsbäver

En bild från älgrakan där hr Bäver byggt en egen banvaktstuga.