Jägarna meddelar

Vid dagens nyårsjakt norr om stationsområdet reducerades vildsvinsstammen runt Svartå med tre grisar.