Ingen Lucia

På grund av de striktare restriktionerna så får tyvärr det planerade luciafirandet i folketshus 13/12 ställas in.