Inga beställningsturer i höst.

Jonas Karlsson tar tillbaka sitt löfte som gavs i slutet på augusti att återinföra beställningsturerna.

Enligt arbetsgruppen i Svartå rörande kollektivtrafiken så finns det inga

pengar till beställningturerna så länge Degerfors kommun säger nej till

lagändringen i kollektivtrafiklagen rörande länet.