Information till medlemmar i Svartå PRO

Nuvarande styrelse i Svartå PRO kommer att avgå.
Numera behövs det bara tre personer för att bilda styrelse, och man kan inom styrelsen bestämma vem som är ordförande, sekreterare och kassör.

Om du, eller någon som du vet är intresserad av att ingå i styrelsen så är vi tacksamma.
Vi behöver ett svar senast 26e februari till Bengt Björn på telefon 070 2404372.
Om inget intresse finns att bilda styrelse, så är ett alternativ att Svartå PRO slås ihop med Degerfors.
Medlemsmöte 28 februari, kl 14.00 i Svartå Folkets Hus.
Årsmöte 20 mars, kl 14.00 i Svartå Folkets Hus

Styrelsen
Svartå PRO