Information om Svartå Kapell

Ett beslut om avyttring av Svartå Kapell har tagits av Svartå Metodistförsamling.
Nyare info om kapellet hittar du här