Information och hälsning från utvecklingsgruppens styrelse


Arbetet med att försöka få Gamla Parken klassad som naturreservat fortgår planenligt.
Vi har fått beskedet att de är en långdragen process, så ha tålamod.
 
Vi för fortsatta diskussioner med kommunen och trafikverket om att byta 50skylltarna mot 40skylltar betr. genomfartstrafiken.
 
Beträffande den brunna kioskfastigheten så pågår köp-säljdiskussioner mellan ombud för ägaren och en intressent.
 
Vi har bjudit in och besökts av kommunens representanter Malin Björn och Tobias Nordin och diskuterat planer och idéer för kommande ideella arbetsdagar.
Vidare för vi diskussionen med kommunen om ”Tomgångskörning max 1 minut” och andra trafikfrågor.
 
Vi för diskussioner med bl.a. Leader mellansjölandet om finansieringshjälp med att ersätta den befintliga båtförtöjningsbryggan med ny brygga med Y-bommar. Nuvarande brygga risig.  Håll tummarna.
 
Den träffen som styrelse brukar bjuda in till på Smedstugan så här års då vi tackar ideellt arbetande kämpar med något att äta och dricka och kan sägas att vi inte har glömt det utan flyttat fram det hela med tanke på Coronasituationen.
Vi kommer igen. Var så säkra.
Tills vidare, ett jättestort tack.
 
Avslutningsvis önskar styrelsen alla en god jul och ett gott nytt år.
 
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.