Information från utvecklingsgruppens styrelse

Logga HammarenJPG

Vi har varit i kontakt med områdesansvarig på Sveaskog och bett att de skall röja/gallra/ fälla på området mellan Åtorpsvägen

och Storbjörken, från risavläggningsplatsen till Järnboland. Avsikten är att förbättra utsikten över sjön och skapa estetiska värden.

Vidare kommer en del träd vid badplatsen att tas bort.

Arbete beräknas börja någon gång mellan 25/ 4 till 9/5.

Vi ber dig/er vara observanta på pågående manuellt och maskinellt arbete och iaktta försiktighet och avstånd om du/ni vistas i området under tiden.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes