Information från utvecklingsgruppensstyrelse

Logga HammarenJPG
Vi har bjudit in och gästats av Degerforskommuns trafikingenjör Viveka Wernqvist och bland annat diskuterat trafikfrågor.
Kan nämnas;
-Beträffande den höga hastigheten på genomfartstrafiken har vi för avsikt att få trafikverket att byta 50 skyltar mot 40 skyltar. Vägen är skolväg och vi bedömer att det är stor olycksfallsrisk.

-Vi har fått information om och själva konstaterat att det vintertid förekommer långa tomgångskörningar för att få upp temperaturen i bilar. Inte bra ur miljö- och bullersynpunkt.Lämplig åtgärd är att ta beslut om och sätta upp skylt  vid infarterna som meddelar ”Tomgångskörning max 1 minut”.

-Vanligt med biltrafik, ofta med båtsläp,  på gång och cykelväg som förbinder Hjort- Rådjurs- och Älgstigen. Vägen leder till lekplats, ofta använd av barn.

-Vanligt förekommande med parkering,  på vändplan där parkeringsförbud råder.

-Tillsammans med Länsstyrelsen har vi arrangerat en informationsträff på Svartå Folkets hus med temat ”Digitalt betalsätt, möjligheter och ev. risker”.

-Beroende på tidigare kriminell verksamhet på orten som anlagda bränder, inbrott i Svartå IF:s klubbstuga, inbrott i garage, alkohollagning m.m. hade vi för något år sedan en träff med repr. för Karlskogapolisen i Smedstugan.

Då beslutade vi bl.a. om utbildning i ”Grannsamverkan”. Den kommer att genomföras 15 Februari, boka kvällen redan nu. Mer om detta senare.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes tel. 073/9204078