Information från utvecklingsgruppens (UVG) styrelse

Som ni vet har LIFVS beslutat att lägga ner den nystartade  butiken i Svartå. Detta redan efter ett fåtal månaders drift.
Företagets motiveringen är att försäljningen inte motsvarat prognosen. Synd för orten men vi kan meddela att styrelsen undersöker möjliga nya etableringar. Mer om detta senare.
Vi har haft en nära kontakt med företaget före etableringen och även efter nedläggningsbeskedet.
Bland annat såg vi till att ”modulen” placerades på plattan vid macken i stället för på parkeringen vid Folkets Hus.
På sociala medier har det diskuterats om företaget haft etableringsstöd för verksamheten i Svartå.
Vi har frågat en företagsrepresentant om detta och fått beskedet att de inte har fått någon form av stöd.
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta
Stefan Fejes i UVG:s styrelse