Information från Utvecklingsgruppens styrelse betr. politikerträff:

Logga HammarenJPG

Inför kommande val har vi bjudit in våra lokala politiker och ortsbor till en diskussionsträff 4 september i Svartå. Samtliga partier tackade ja och fanns representerade. Via information i hushållens brevlådor har vi bett om aktuella och viktiga frågor, som vi sammanställde och skickade till respektive parti så att de kunde komma förberedda.

Ett stort tack till deltagande ortsbor och andra och till våra politiker som tillsammans bidrog till en trevlig och informativ stund. Bra jobbat politiker.

Exempel på frågor som diskuterades:

-Hög hastighet på genomfartstrafiken. Föreslogs ett byta av 50 skyltar till 40 skyltar. Frågan kommer att aktualiseras av politikerna och utvecklingsgruppen tar upp frågan med Servicenämnden.

- Svartå skola har upplevts som nedläggningshotad. Samtliga partier var eniga om att skolan och förskolan inte är hotad under kommande mandatperiod. Trevligt och viktigt besked.

-Rusta trottoaren från fd. brandstationen till Sjötullen. Trottoarens skick gör att man hellre går på landsvägen med dess risker. Lösning på gång.

-Vi vill öka nybyggnationen av villor och önskar att LIS-dokumentet aktualiseras. Frågan kommer att tas upp av politikerna.

-Undersök möjligheten att etablera fler företag i fd. Bulten Stainless lokaler. Frågan kommer att tas upp av politikerna.

-Vi arrangerar ofta arbetsdagar och i samband med det och till Gamla parkens vänners arbete behövs det ibland mtrl. i form av några meter tryckimpregnerat virke, grus etc. Utvecklingsgruppen tar upp frågan med Servicenämnden.

-De nedbrunna kioskhusen och Smedstorp utgör en skamfläck för orten. Intresserad köpare till ”kiosktomten” finns men ägaren krånglar. Frågan kommer att tas upp av politikerna.

-Att färdas med buss till och från Svartå har försämrats avsevärt. Frågan kommer att tas upp v politikerna.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.