Information från utvecklingsgruppens styrelse

Logga HammarenJPG
Som vi meddelat tidigare har Sveaskog på begäran från styrelsen fällt och gallrat på ytan mellan Åtorpsvägen och Storbjörken, från risavläggningsplatsen till Järnboland. Avsikten har varit att få bättre kontakt med och utsikt över sjön och en estetisk vy.

En del av badets parkering har använts som virkesupplag under arbetets gång. Virket har tagits bort och nu ligger en hel del  bark kvar och skräpar.

Sveaskogs områdesansvariga har lovat städa upp och snygga till inför badsäsongen.
Tack till Sveaskog för uppskattat arbete.

Vi har varit i kontakt med representant för förra ägarna till nedbrunna Smedstorp (nyligen sålt) som lovat att kontakta nuvarande ägare och diskutera åtgärd med anledning av stor skaderisk för ev. lekande barn i brandresterna.

Som första åtgärd föreslår vi att skorstensmuren raseras.
Enligt uppgift kommer det inblandade försäkringsbolaget inhägna området inom kort.

Styrelsen har föreslagit att Gamla parken utnämns till naturreservat.
En representant för kommunen meddelar att pengar beviljats till en förstudie. Trevligt.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.