Information från utvecklingsgruppens styrelse *

Som vi tidigare meddelat har trafikverket på begäran slagit gräs och sly på ytan i anslutning till järnvägen, i höjd med Sjötullen.
Gör ett mycket trevligare intryck.
Vi har fortsatta diskussioner med trafikverket om att vi vill att de röjer/gallrar/fäller och snyggar till det vildvuxna området mellan Stationsvägen och järnvägen.
Mer om detta senare.
 
På initiativ från styrelsen har Q-Star en uppgörelse med ett Degerforsföretag om ogräsrensning vid mackens plantering.
Satta plantor är bl.a krypoxbär som så småningom kommer att breda ut sig och hålla ogräset nere. Under tiden behövs rensning.
 
Vi har städat upp nedskräpad yta och budat om överfull soptunna i anslutning till  mackens rastplats och tömt affärens soptunna.
Kommunens renhållningslag var bussiga och tog en tur till Svartå för att hjälpa oss.
 
Badet har varit mycket välbesökt under värmeböljan. 38 bilar på parkeringen söndag 4/7.
Extrakul att kunna erbjuda bryggor och ytor rena från gässens avföring.
Vidtagna åtgärder har haft avsedd effekt.
 
Individer med oönskat beteende har fångats på övervakningsbilder samt iakttagelser i anslutning till industriområdet. Önskvärt med skärpt vaksamhet.
* Karlskogapolisen är informerad och kommer öka bevakningen och närvaron på strategiska platser i Svartå.
 
Styrelsen önskar er en fortsatt trevlig sommar
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Stefan Fejes
 
Med vänlig hälsning
Styrelsen
Svartå utvecklingsgrupp