Information från utvecklingsgruppens styrelse

Logga HammarenJPG

-Planeringen av kommande arbetsdag den 9 september pågår för fullt.
  Ett sätt att hålla vår vackra ort vacker. Hoppas du/ni kommer och hjälper till.

-Arbetet med sammanställningen av enkäten fortgår och kommer att redovisas senare.
Har varit Coronapausad, Sker med ideella krafter och LEADERbidrag.
 
-För att komma vidare med arbetet med Grannsamverkan behöver vi några personer till som kontaktpersoner.Vi hoppas att fler ställer upp. Uppgiften är inte betungande. Skulle göra vår ort ännu säkrare.

-Vi skall via kommunen eller trafikverket försöka åtgärda den höga kanten vid övergången från Åtorpsvägen till vägen till hundbadet. Stor olycksfallsrisk med inträffad olycka som följd.
-Stulen skyllt om att uppställning av husvagnar och husbilar vid Järnboland inte är tillåten kommer att ersättas med ny. Hänvisas till badets parkering.

-Vi har påtalat för kommunens trafikingenjör att en av stolparna som anger tillåten hastighet vid utfarten från Svartå, före järnvägsbron, är stulen. Trafikverket informerad.

-Diskussion om ny risavläggningsplats kommer att tas upp med kommunen.

-Dumpad bil på fd. affärens tomt diskuteras med fastighets/markägaren .Vi hoppas på en snar lösning. Det bästa vore om ”dumparen” tog bort bilen.

-Vi försöker få kontakt med anhörig till ägaren av tomten med brandresterna från kioskhuset.
Vi och kommunen har försökt men har inte fått svar på våra mail. Knepiga människor!
Kommunen kommer att göra ett fall av ärendet och driva frågan tillsammans med oss.

-Arbetet med att uppgradera Gamla parken till naturreservat och att ersätta hastighetskyltarna  50 med 40 skyltar pågår.

-Vi hoppas att ni konstaterat att badets bryggor och gräsmattor i sommar varit befriade från kanadgässens ”halkminor”.

Om du vill delta som kontaktperson i Grannsamverkangruppen eller om du har någon fråga om det du nyss har läst är du välkommen att kontakta mig på telefon 073/9204078

Med vänlig hälsning
Stefan Fejes