Information från Utvecklingsgruppens styrelse.


Vi har gjort upp med ett företag att vid behov frakta bort riset vid risplatsen.
Uppmanas till skärpning vad gäller annat skräp som slängs där, annars måste vi stänga platsen.
 
En arbetsdag har arrangerats då båtbryggan förankrades, bänkar och bord i centrum rengjordes, sly röjdes och hamburgare åts, med mera.
 
I samråd med Degerfors kommun har ett mail skickats till representant för det våldsamt förfallna ”gamla kioskhuset”. Andemeningen är att åtgärd krävs annars hotar vite. Får se om det hjälper. En person har kontaktat styrelsen och visat intresse av att köpa fastigheten. Personen har fått kontaktuppgifter.
 
Diskussioner om återplantering fortgår mellan Q-star och ett Degerforsföretag.
 
Efter vidtagna åtgärder har badplatsen varit förskonad från Kanadagässens ”halkminor” Detta och ”nya parkeringen” har upplevts mycket positivt av besökarna.
 
Styrelsen har bjudit in och träffat Teresa Zetterblad(kommundirektör) och Anna Nordqvist (kommunalråd). I samband med en rundtur presentrade vi orten och berättade om ideellt arbete, planer och idéer och om utveckling av samarbetet mellan styrelsen och kommunen. En rundvandring följde på Smedstugan.
 
Anders Luthman(Servicechef) och Tony Kölborg(VA-chef)på Degerfors kommun  har bjudits in av styrelsen för att diskutera kontinuitet i det fortsatta samarbetet.
Träffen sker i oktober. Vad vi förstår kommer Tony att efterträda Anders när den senare går i pension.
 
Styrelsen är inbjuden till ett möte med servicenämnden och Åtorps utvecklingsgrupp i Åtorp i oktober. Rapport om detta följer.
 
Vi har påbörjat arbetet med en trivsel-/trygghetsundersökning för Svartå.
Vi har haft ett par träffar med Per Hilding, säkerhetsansvarig på Degerfors kommun.
Arbetet bygger på att via enkät inhämta synpunkter från er som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet. Vi återkommer om detta inom kort.
 
Diskussioner pågår med Sveaskog och Degerfors kommun om fortsatta röjnings/gallrings/fällningsinsatser samt om skötsel av grönytor och bortforsling av stormfällda träd.
 
För att minska Degerfors kommuns utgifter var nedläggningen av Svartå skola ett av förslagen. Vad vi har förstått är detta inte längre aktuellt utan det vi och kommunen måste satsa på är ett fortsatt arbete med att göra orten ännu mer attraktivt, främst för barnfamiljer. Mer om detta senare

Ett stort tack till Åke Atterstig för ett imponerande och uppskattat arbete med röjning av ytan mellan Folkethusparkeringen-Landsvägen-Boulebanan..
Ni som inte har sett hur vackert det blev, ta er dit och kolla.
Bra jobbat Åke.
 
Har du några frågor om det du just har läst är du välkommen att kontakta Stefan Fejes , eller någon annan i styrelsen.
 
Önskar er en trevlig höst.