Information från Svartå utvecklingsgrupps styrelse

Logga HammarenJPG

-Vi har haft besök av Degerfors kyrkoråds arbetsutskott och diskuterat och besökt möjliga platser för en kyrklig plats i Svartå. En plats för ex. gudstjänster, bröllop, dop, stillhet och eftertanke.Av visade platser finns en klar favorit. Mer om detta senare.

Ett besök gjordes även i Gamla Parken, som blev mycket uppskattat. Karlskoga Kuriren/KT publicerade ett stor och välskrivet reportage om besöket.

-Vi har arrangerat en arbetsdag med ca. 15 deltagande kämpar. Arbetet inriktades på röjning i anslutning till den vildvuxna ytan mellan skolans idrottsbyggnad- Svartå Folkets hus- Storbjörken. Riset lades i högar som kommer att fraktas bort av personal från Degerfors kommun.

Stort tack till deltagarna för strålande insats och ett extra stort till ungdomarna Algot och Svea Wetterström som kämpade imponerande.

-Ett besök är inbokat med Degerfors kommuns trafikingenjör för att diskutera och söka lösningar på hög hastighet på genomfartstrafiken ,cykelväg, korkade parkeringar på bl.a. vändplan, tomgångskörning max 1 minut, trafikskyltars  placering med mera.

-Infartskylten som hälsar välkommen från Degerforshållet har fått takpannorna nerkörda av  trafikverkets arbetsfordon. Reparation beställd.

-Tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro Län bjuder vi in och kommer att genomföra utbildning/information beträffande digitalt betalsätt, telefon och surfplatta. Information och inbjudan har gått ut via samtliga brevlådor i Svartå.
Vi hälsar er välkomna och bjuder på fika och det hela är naturligtvis gratis. Läs mera här.

-På planeringsstadiet finns en utbildning i Grannsamverkan som vi kommer att genomföra tillsammans med Karlskogapolisen.
Detta med anledning av tidigare omfattande kriminell verksamhet på orten som ex. fyra anlagda bränder, inbrott i Svart IF:s klubbstuga, inbrott i garage, inbrott i uppställningslokal för husvagnar, nattlig verksamhet på inhägnat industriområde, alkohollagning. Mer om detta senare.

 -Inför genomfört riksdags- och kommunalval arrangerade vi en informations/frågeträff i Folketshus där samtliga lokala partier var inbjudna och representerade.

Huvudfrågan var skolans vara eller inte vara och samtliga partier meddelade att skolan skall vara kvar och utvecklas. Partirepresentanterna gjorde ett bra jobb och skall ha ett stort tack. Vi har rapporterat om detta vid ett tidigare tillfälle.

Om du undrar över något eller har någon fråga är du välkommen att kontakta mig.
Med vänlig hälsning
Stefan Fejes