Information från Svartå utvecklingsgrupps styrelse.

Logga HammarenJPG
Påminner och hälsar välkommen till Svartå Folkets hus söndagen 4 september kl. 14.00.

Då har vi besök av samtliga lokala partier från Degerfors utom Liberalerna, för en diskussion med oss inför valet. Vi har sammanställt frågor ni tycker är viktiga att ta upp och skickat dessa till respektive parti så de kan komma förberedda.

Några exempel på aktuella frågor:

-Anlägg cykelväg till skolan. (Skolväg) Stor olycksfallsrisk.
-Skolan viktig för orten. Nedläggningshot eller utvecklingsplan???
-Öka nybyggnationen på orten och aktualisera LIS-dokumentet. Barnfamiljer till orten.
-Fler företag till ledigt utrymme i fd. Bulten Stainless lokaler.
-Mycket hög hastighet på genomfartstrafiken. Byt 50 skyltar till 40 skyltar.
-Dålig busstäthet till och från Svartå.
-Utnämn Gamla parken till naturreservat.
-Rusta trottoaren från fd. brandstationen till Sjötullen. Olycksfallsrisk, särskilt för äldre som väljer att gå på gatan.
-Nedbrunna hus och ovårdade tomter är en skamfläck för orten. Vad göra.

Med mera.
Välkomna

Vidare vill vi göra er uppmärksamma på att kommande arbetsdag är flyttad till 17 september.
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes,  stefan.fejes@telia.com  alt. Tel. 073/9204078