Information från Svartå IF

Svartå IF kommer att bidra med 7-mannamålen från Hyttvallen till nystartad barnverksamhet på Strömtorps IP i Degerfors med start nu i maj. Då målen används sporadiskt för spontanfotboll på Hyttvallen och inte för någon planerad verksamhet så känns det motiverat att målen kommer till bättre användning för fler barn och ungdomar.
För att säkerställa framtida verksamhet skrivs ett avtal med kommunen om att mål ska återföras Hyttvallen vid återuppstart av verksamhet i Svartå IF.
Tillsvidare håller Svartå IF span på ett begagnat mål för att gynna fortsatt spontanfotboll på vallen. 11-mannamålen kommer fortsatt tillhöra Hyttvallen.

/Svartå IF