Information från senaste mötet.

Några punkter från senaste mötet för Utvecklingsgruppen.

 

 

Utvecklingsgruppen kommer att stå som anordnare för två Fas3 platser där en plats snart kommer att tillträdas.

 

Skogssällskapet kommer att röja & gallra skogen mellan Klensmedsvägen och Medskogsvägen under höst/vintern. Frågor eller synpukter lämnas till Christer Gustavsson på kommunen.

 

Hela protokollet hittar du under Utvecklingsgruppen/Mötesprotkoll